Rättsligt meddelande

Företagsnamn: Holy Tea
KVK: 78181259
Registerat företagsnamn: Holy Tea
e-post: master@holytea.nl
Telefon: +31612389605
Registerad kontorsadress: Belgieplein 58 1066SC Amsterdam, Nederländerna

Allt material och information som presenteras av Holy Teas är endast avsett att användas i utbildnings- eller informationssyfte.

Alla och alla påståenden om produkter som erbjuds på denna webbplats har inte nödvändigtvis utvärderats av Food & Drug Administration och de resultat som rapporterats, om några, kanske inte nödvändigtvis förekommer hos alla individer.

Uttalandena och produkterna är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga något tillstånd eller någon sjukdom.

Vi råder alla att söka korrekt medicinsk vägledning och diagnos från en kvalificerad läkare för alla tillstånd.